logo

Statistika rreth zgjedhjeve në Kosovë

Këtu mundesh me i gjetë disa të dhëna statistikore për zgjedhjet lokale 2013!

Disa te dhëna statistikore:

  • Numri i personave në listë të votimeve për zgjedhjet lokale 2013: 1,779,357
  • Numri i personave në listë të votimeve për zgjedhjet qendrore 2010: 1,628,021
  • Numri i personave të regjistruar në "Regjistrimin e Popullsisë 2011": 1,739,825

Numri i Komunave: 38

  • Komuna me më së shumti votues: Prishtinë me 172,143 votues
  • Komuna me më së paku votues: Kllokot me 3,297

Numri i përsonave që kanë drejtë vote për herë të parë që nga zgjedhjet qëndrore 2010: 116.432