logo logo

Shënimet

Këtu mund t'i shkarkoni listat e votuesve të të gjitha komunave në formatin CSV të cilat i kemi çlirue nga PDF formati.

Të gjitha shënimet janë marrë prej web faqes së KQZ-së të publikuara për "Konfirmimi dhe Sfidimi" e listave zgjedhore.