logo logo

Përmirso hartën

Cka është Open Street Map? Cila është filozofia e Open Street Map?

Si mund ta shfrytëzoni? Përgjigjet për të gjitha këto mund ti gjeni këtu:


Si mund ta përmirsoni Open Street Map?

Cilat vegla mund t'i përdorni ?


Cka është Global Positioning System (GPS)?

Si funksionion? Kliko këtu për përgjigje. (linqet per GPS)